RAVENOL Teerentferner

Tare and oil cleaner

Technical description

Effortlessly removes tar foams and oil stains from varnished surfaces, plastic and chrome surfaces.

Description

RAVENOL Teerentferner satur vairāk nekā 30% alifātiskos ogļūdeņražus.

Kaitīgs veselībai: Norīšanas gadījumā var kaitēt plaušām. Sargāt no bērniem. Glabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības. Neieelpot izstrādājuma tvaikus, dūmus vai gāzi. Izvairīties no saskares ar ādu. Nelietot produktu dzīvojamās telpās. Norīšanas gadījumā neizraisīt vemšanu. Nelaimes gadījumā sazināties ar ārstu un uzrādīt iepakojuma etiķeti


RAVENOL Teerentferner contains more than 30% aliphatic hydrocarbons.

Harmful: may cause lung damage if swallowed. Keep out of the reach of children. Keep away from food, drink and animal feed. Do not inhale product vapors, fumes or gas. Avoid contact with skin. Do not use product in living quarters. If swallowed, do not induce vomiting. In case of an accident, seek medical advice immediately and show the container label

Applications

Agricultural machinery
Auto
Cleaning

Properties

Compatible with plastics
Яндекс.Метрика